Atoom absorptie

Zware metalen in de voedingsindustrie

De technische omschrijving van zware metalen slaat op hun hoge dichtheid. Tot die categorie behoren lood, cadmium, kwik, arseen... Zelfs bij lage concentraties zijn ze zeer giftig. Er bestaan verscheidene technieken die in staat zijn om zware metalen te detecteren. Deze methoden verschillen in specificiteit, detectielimiet, nodige staalvoorbereiding en kostprijs. In dit document worden een aantal detectiemethoden opgelijst met een korte beschrijving van het meetprincipe en een verwijzing naar verdere informatie.
Inhoud syndiceren