Divers

Authenticiteitscontrole vruchtenpuree

In dit advies zal een overzicht gegeven worden van technieken en applicaties die in de literatuur gerapporteerd werden. Specifiek zal in dit advies gekeken worden naar algemene fingerprint detectietechnieken in plaats van technieken die één specifieke component detecteren, zoals bv. de aanwezigheid van specifieke organische zuren en suikers, polyfenol componenten of anthocyanine moleculen. De detectie en de kwantificatie van deze componenten vereisen het gebruik van specifieke technologieën, gebaseerd op vloeistofchromatografie, die niet geschikt zijn voor routine analyses en die bovendien duur zijn. De meest frequent gebruikte technologieën in dit kader zijn ondermeer: infrarood (IR) spectroscopie, DNA-analyses, aroma-analyses.

Sulfiet analyse

Met de term ‘sulfieten’ bedoelt men meestal het totale gehalte aan SO2, HSO3-, SO32-, en de afgeleide zouten hiervan. Deze componenten worden in de voedingsindustrie aangewend als additieven aangezien ze ook heel wat technologische functies vervullen, zoals een antioxidatieve werking, als bleekmiddel, als bewaarmiddel, of als deegverbeteraar. Er is een verhoogde aandacht voor deze componenten aangezien de aanwezigheid van te hoge concentraties aan sulfieten aanleiding kan geven tot reacties, analoog als allergische reacties, bij hypersensitieve personen. Dit wordt gekenmerkt door symptomen zoals ademhalingsproblemen, vitamine B en E deficiënties, een drukkend gevoel,…
Inhoud syndiceren