FAIMS

FAIMS brengt het labo naar de productievloer

  Field Asymmetric Ion Mobility Spectrometry (FAIMS) is een gas detectie technologie die een snelle detectie en kwantificatie van vluchtige organische componenten toelaat. Toepassingsmogelijkheden zijn ondermeer aromabepaling, screening van grondstoffen op contaminanten, kwantificatie van conserveringsmiddelen, leeftijdsbepaling van oliën, residuen van een cleaning-in-place proces etc. De geminiaturiseerde, draagbare spectrometer maakt het mogelijk dat niet-technische operatoren het toestel kunnen bedienen op elke gewenste plaatst in de productiesite en dit door een eenvoudige druk op de knop. FAIMS is een variant van Ion Mobility Spectroscopy (IMS) en beide detectietechnieken opereren via hetzelfde principe.
Inhoud syndiceren