robuust kalibratiemodel

NIR-spectroscopie: neem de validatieprocedure eens onder de loep

  Nabij-infrarood (NIR) spectroscopie maakt snelle samenstellings- en kwaliteitsbepalingen van voedingsproducten mogelijk. De praktische implementatie ervan vereist evenwel dat men een kalibratievergelijking opstelt en de juistheid ervan valideert. De selectie van de juiste validatiestrategie is hierbij cruciaal.
Inhoud syndiceren