Authenticiteitscontrole vruchtenpuree

Printervriendelijke versieSend by email

In dit advies zal een overzicht gegeven worden van technieken en applicaties die in de literatuur gerapporteerd werden. Specifiek zal in dit advies gekeken worden naar algemene fingerprint detectietechnieken in plaats van technieken die één specifieke component detecteren, zoals bv. de aanwezigheid van specifieke organische zuren en suikers, polyfenol componenten of anthocyanine moleculen. De detectie en de kwantificatie van deze componenten vereisen het gebruik van specifieke technologieën, gebaseerd op vloeistofchromatografie, die niet geschikt zijn voor routine analyses en die bovendien duur zijn. De meest frequent gebruikte technologieën in dit kader zijn ondermeer: infrarood (IR) spectroscopie, DNA-analyses, aroma-analyses.