Basisprincipe

Printervriendelijke versieSend by email

Definitie

Draadloze communicatie is de transfer van informatie over een afstand zonder gebruik te maken van geleiders of 'draden'.

Toepassingen

Afhankelijk van de toepassing dient de draadloze technologie te beantwoorden aan specifieke vereisten m.b.t. datadoorvoersnelheid en bereik. (Figuur 1)
Een gsm netwerk vraagt bijvoorbeeld lagere doorvoersnelheid maar groter bereik dan een draadloos thuisnetwerk. RFID vraagt geen van beide, maar eist dat de technologie goedkoop en eenvoudig is.

 

Figuur 1:Situering van de meest courante draadloze technologieën en standaarden in het diagramma doorvoersnelheid vs. afstand