On-line viscositeitsmetingen

Printervriendelijke versieSend by email

Viscositeit is een belangrijke parameter in industriële (productie)processen, niet alleen met het oog op de kwaliteit van het product maar ook met een optimale werking van het proces. Dit geldt ook voor tal van processen in de voedingsindustrie. De keuze van een technologie voor een specifieke applicatie zal ook sterk afhangen van het type product dat opgemeten moet worden én onder welke condities.

 Algemeen kan gesteld worden dat het overgrote deel van de voedingsproducten niet-Newtoniaans van aard zijn. Dat betekent dat de opgemeten viscositeit afhankelijk is van de ‘shear rate’ in het proces. Specifiek vertonen de meeste voedingsproducten ‘shear-thinning’ gedrag met als specifieke eigenschap dat bij een stijgende ‘shear rate’, de viscositeit initieel hoog is (en constant blijft), gevolgd door een daling in viscositeit (‘shear-tinning’), resulterend in een constante finale lage viscositeit. Informatie over het specifieke regime waarin het product zich bevindt, is noodzakelijk voor de bepaling van het aantal meetpunten voor een volledige karakterisatie van de viscositeitsparameter. Bovendien is er voor elk toestel wel een specifiek bereik waarin het sensorsysteem optimaal werkt. Het is dus aangewezen om a priori kennis, te verwerven door middel van labo analyses. In de praktijk, worden er drie verschillende klassen van systemen onderscheiden voor het uitvoeren van on-line viscositeitsmetingen: capillaire viscometers, rotationele viscometers en vibrationele viscometers.