Ochratoxine detectie

Printervriendelijke versieSend by email

Ochratoxine (OTA) is een mycotoxine met een laag moleculair gewicht dat geproduceerd wordt door enkele schimmelsoorten zoals Aspergillus en Penicillium. Dit mycotoxine komt op een groot aantal gewassen voor en is door het International Agency for Research on Cancer (IARC) geclassificeerd als een mogelijk kankerverwekkende stof (Groep 2B) voor mensen. Daarom gelden richtlijnen voor een dagelijkse maximale inname van 5 ng kg-1 lichaamsgewicht. Voor tal van voedingsproducten zijn er ook reeds specifieke concentratielimieten voor OTA gedefinieerd.

Gezien het belang van deze component zijn er in de literatuur tal van detectiemethoden gerapporteerd. Deze kunnen onderscheiden worden in twee klassen: detectie van schimmels die OTA produceren (indirecte methoden) of de directe detectie van OTA. De algemene principes van deze methoden zullen in dit advies meer in detail besproken worden.