Opmeten kwaliteitsparameters in rijst met spectrale analyses

Printervriendelijke versieSend by email

Tal van spectrale technieken kunnen ingeschakeld worden voor het bepalen van kwaliteitsparameters in rijst, zoals (i) de bepaling van het amylose-gehalte in verschillende rijstvariëteiten met behulp van NIR spectroscopie, (ii) de bepaling van het zetmeel- en het proteïne gehalte in rijst met behulp van NIR- (zetmeel) en MIR spectroscopie (proteïne), en (iii) de bepaling van de geografische afkomst van de rijstsoorten.

Ook voor het opmeten van de zetmeelverstijfseling, kunnen spectrale analyses ingeschakeld worden. Dit blijkt uit een artikel, waarin dit proces specifiek werd opgevolgd in Domyoji-ko rijst aan de hand van een hetero 2D correlatie analyse van IR en NIR spectra. Als dusdanig kan hyperspectrale camera (HSC) technologie (een gelijkaardige opstelling als die in het Sensors For Food-validatietraject), ingeschakeld worden voor het opvolgen van dit proces. In het verleden werd trouwens aangetoond dat ook het kookproces in aardappelen opgevolgd kan worden door deze technologie. Deze studies tonen aan dat hyperspectrale cameratechnologie heel wat mogelijkheden biedt met betrekking tot niet alleen het opmeten van de zetmeelverstijfseling in rijst maar ook tot het opmeten van andere kwaliteitsparameters.