Potentieel

Printervriendelijke versieSend by email

Voordelen

  • Reductie (logistieke) kostprijs
  • Lager voorraadniveau
  • Hogere beschikbaarheidproduten
  • Minder verlies etenswaren door mogelijkheid tot tijdig ingrijpen bij 'alarmsignalen'

Uitdagingen - Toekomst
De meeste intelligente verpakkingen zijn momenteel uitegerust met chemische of mechanische indicatoren. Momenteel worden deze meestal visueel uitgelezen, is door de aard van de indicatoren digitale dataverwerking en automatische waarschuwing via draadloze data-overdracht (wifi, actieve rfid) nog verre van vanzelfsprekend en dus zeer duur.

Dezelfde sensoren zijn ook te maken met de nieuwste micro-elektronica technieken. Deze hebben een aantal grote voordelen:

  • Ze zijn schaalbaar, dus heel klein te maken
  • Verschillende sensoren kunnen bij elkaar geplaatst worden
  • Eenvoudige integratie met andere micro-elektronica toepassingen zoals draadloze communicatie (wifi, rfid) en RTLS (Real Time Location System)
  • Zeer goedkoop bij productie op grote schaal

Momenteel zijn er reeds micro-elektronica sensoren op de markt en wordt er gewerkt aan platforms die verschillende sensoren én draadloze communicatie op een chip integreren.
Wanneer men er in slaagt dit geheel op een goedkope manier aan te bieden, zal de doorbraak voor intelligente verpakkingen waarschijnlijk snel volgen.

Voorbeelden

  • Bij de Franse supermarktketen Monoprix brengt op een groot deel van haar versprodcuten (vlees, voorverpakte groenten en sommige bioproducten een tijd/temperatuurindicator aan die informatie geeft over de versheid van het levensmiddel. Het leverde de supermarkt een stijging van de verkoop én een betere 'branding' van het eigen merk op.