Vocht metingen in het voedingsproduct

Printervriendelijke versieSend by email

De hoeveelheid vocht vervat in voeding en grondstoffen is zeer belangrijk voor hun verwerking, kwaliteit en bewaring. De wettelijke verplichtingen voor voedingsproducten moeten ook in acht genomen worden. Het zich verzekeren van het juiste vochtinhoud in alle stadia van het productieproces vereisen een continu opvolgen van het product of van stalen hiervan. Klassieke vocht meetmethodes maken gebruik van een droogoven of een droogbalans. Hiervoor dienen de stalen tot op een zekere hoogte behandelt te worden waardoor een vertraging van enkele minuten tot soms enkele uren kan voorkomen.

In dit document worden een aantal technologieën opgelijst die vocht kunnen opmeten in het product. Afhankelijk van het type technologie kan deze in een labo, at-line of in-line toegepast worden. De verschillende types zijn: balansen die drogen met behulp van microgolven of halogeenlamp, Refractie index, Karl Fisher titratie, Trilling resonantie, Coriolis krachten, Laser spectroscopie, radioactieve radiatie, NIR spectroscopie, microgolf resonantie, geleide microgolf resonantie en NMR. Het type technologie staat aangeduid in vet.

Balansen die het product wegen gedurende een droging en NIR spectroscopische toestellen kunnen het vochtgehalte opvolgen in voedingsproducten. Deze worden echter niet of slechts beperkt in dit document aangehaald. Met NIR spectroscopie wordt informatie van het oppervlak en vlak onder het oppervlak van het product gemeten. De bekomen data bevat echter ook informatie over de samenstelling. Volledige beschrijvingen van de leveranciers van deze types toestellen zijn in andere documenten beschikbaar. De beschreven technologieën vormen geen exhaustieve lijst van beschikbare leveranciers. Elk type technologie verschilt in applicatiegebied, resolutie, mate van doordringbaarheid en combinatie aan te meten parameters. In de volgende lijst worden de technologieën kort beschreven samen met enkele applicaties.

Voor meer informatie: neem contact op met Filip Delport (filip.delport@biw.kuleuven.be)