Wat is de beste technologie om een specifiek probleem in de voedingsindustrie op te lossen?

Printer-friendly versionSend by email


 

kris-olijvenKris Van de Voorde, 15 april 2014 – In het prachtige kader van Brouwerij Timmermans kwamen alle leden van de gebruikersgroepen van het Sensors For Food project samen voor een statusupdate van de drie trajecten. Zo kregen de 40 deelnemers een overzicht van de mogelijkheden van de drie technologieën die gedurende twee jaar geëvalueerd werden wat betreft hun nut voor de voedingsindustrie en voor de welbepaalde cases die werden aangebracht door de gebruikersgroep. Even ter herinnering: de drie technologieën die bekeken worden in het project zijn optische-vezelbiosensoren (KU Leuven), hyperspectrale camera’s (imec) en millimetergolfsensoren (VUB).

In de voormiddag ging ook een brainstorm door. Immers, er zijn nog andere technologieën in Vlaanderen in ontwikkeling die ook zeer interessant kunnen zijn voor de voedingsindustrie. Denk maar aan fotonica. Met optische technieken kan je bv. de herkomst van alle olijfolies in een mengeling bepalen. We kregen een interessante uiteenzetting van B-PHOT, het fotonica-innovatiecentrum van de VUB. De reactie van de aanwezige bedrijven was zeer positief. Velen kwamen met ideeën hoe deze technologie van nut zou kunnen zijn in hun specifieke sector binnen de voedingsindustrie. Zeker stof genoeg om een vervolgproject uit te schrijven!

Heidi Ottevaere van B-PHOT vat het als volgt samen: “Uit de ‘photonics brainstorm’ kwam duidelijk naar voor dat fotonica een meerwaarde kan bieden in het productieproces bij verschillende bedrijven maar zeker en vast ook tijdens de kwaliteitsbewaking (detectie van vreemde voorwerpen of defecten, fraudebestrijding, etc). Persoonlijk vond ik de brainstorm sessie zeer leerrijk en was ik positief verrast te horen dat zoveel bedrijven “licht” ergens konden kaderen in hun productieketen. Het sensors for food (SFF) project zorgt voor de ideale springplank tussen de bedrijven uit de voedingsindustrie en de kennisinstellingen. Via het platform en de verschillende workshops krijgen bedrijven de kans meer te leren over de recentste ontwikkelingen, terwijl de kennisinstellingen een duidelijk zicht krijgen op de noden in de industrie. Persoonlijk kan ik zeggen dat elke deelname aan een SFF-initiatief steeds geleid heeft tot een nieuwe samenwerking. Vaak is men in voedingsindustrie nog aangewezen op dure en tijdrovende laboratoriumanalyses. Fotonica kan echter goedkope oplossingen bieden voor metingen van voedselkwaliteit, de vruchten op de juiste momenten te plukken, de waterkwaliteit te monitoren en vreemde voorwerpen in een voedselketen te detecteren.”

En voor wie nog een extra motivatie nodig heeft om mee te werken in dit of het vervolgproject … onze meetings zijn nooit saai! Zo sloten we de dag af met een rondleiding in de brouwerij en een degustatie. Mijn tip? Het Faro Lambicus bier. Een topbiertje dat op ambachtelijke manier gemaakt wordt met een mooi schuimlaagje en de sprankeling als van een champagne. Een aanrader (net als het Sensors For Food project trouwens)!

Ben je geïnteresseerd in de hoger vermelde technologieën en wil je weten wat ze kunnen betekenen voor de voedingsindustrie, en meer bepaald voor jouw probleem? Contacteer me dan op kris.vandevoorde@imec.be of 016-281535