Doel is de toepassingen van bestaande en nieuwe sensoren voor de voedingsindustrie te verkennen, ruimere bekendheid te geven en te verbeteren.

Waarom deelnemen?

  • Opvolgen van nieuwste technologische evoluties
  • Partnermatching
  • Technologisch aanspreek- en dienstverleningspunt
  • Seminaries, workshops en opleidingen

Sensorsysteem voor snelle detectie van (verborgen) allergenen, toxines, proteïnen, bacteriën, virussen, GMO, enz.

Het systeem is geschikt om grondstoffen, tussenproducten, eindproducten, productieprocessen en reinigingsprocessen meervoudig (multiplex) te screenen tegen een betaalbare prijs.

Sensorsysteem voor snelle detectie van vreemde voorwerpen, latente defecten en bepaalde mycotoxine producerende schimmels. Ook doorgedreven kwaliteitsinspecties aan productoppervlaktes en het bepalen en visualiseren van productsamenstelling (vocht-, suiker-, vet- en eiwitgehalte) zijn mogelijk.

Sensoren om contactloos tot in de kern van een voedingsproduct het vochtgehalte en de fasetoestand van het water te bepalen.

Deze sensoren zijn geschikt voor vochtbepaling en optimalisatie van industriële droog- en vriesprocessen.

Twee projecten:

  • Millimetergolfsensoren voor vochtbepaling
  • Millimetergolfsensoren voor vriesprocessen

Er komen alsmaar meer sensoren op de markt die tijdens het productieproces de productkwaliteit monitoren. De kwaliteitscontrole wordt hiermee verlegd van end-of-line naar vroeger in het productieproces. Maar hoe begin je hier nu aan als voedingsbedrijf? Hoe haal je alle relevante informatie uit een dataset? Hoe kan je productkwaliteit voorspellen op basis van de gemeten procesparameters en je productieproces bijsturen? Leer het in deze driedaagse opleidingsreeks (27/08, 23/09, 15/10).

23/6/2015 08h00 - 24/6/2015 16h00  | Square, Brussels, Belgium

At ITF, you’ll look into the future. You’ll see some of the advances in technologies and systems that will play a crucial role in the years to come. As a participant, you’ll get early insight in market trends, evolutions and latest breakthroughs in semiconductor technologies; smart imaging, sensor and communication systems creating the internet of everything; technologies for sustainable energy generation and consumption, and new opportunities for sustainable healthcare arising from the convergence between nanoelectronics and biotechnology.
Participants attend ITF to get inspired by decision makers and experts from the semiconductor, electronics, embedded systems, ICT, energy and healthcare industries; to network, meet with key people, and get first-hand insights in what drives future developments in technology.

More info on www.ITF2015.be

Hoe kan ik op een snelle, eenvoudige en efficiënte manier nieuwe voedingsproducten ontwerpen en bestaande processen optimaliseren? DOE beter dan trial & error. Welkom in het domein van Experimenteel Ontwerp (of ‘Design of Experiments’, DOE).

In het prachtige kader van Brouwerij Timmermans kwamen alle gebruikersgroepen van het Sensors For Food project samen voor een statusupdate . Veertig deelnemers kregen er een overzicht van de cases die de voorbije twee jaar geëvalueerd werden voor toepassing van optische-vezelbiosensoren (KU Leuven), hyperspectrale camera’s (imec) en millimetergolfsensoren (VUB) in de voedingsindustrie.

Kopen of niet kopen? Deze chip vertelt het u!

  Is deze mango rijp? Of zal je thuis ontdekken dat de mango die je kocht helemaal niet sappig of zoet is. En hoe zit het met dit stuk vlees? Zit er teveel water in waardoor je sappige biefstuk na bakken zal veranderd zijn in een droge schoenzool? Het juiste product kopen gaat vaak gepaard met een flinke dosis geluk. Als je het aan de onderzoekers van Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems (IPLMS) in Dresden vraagt, behoort dit binnen afzienbare tijd tot het verleden. In de toekomst zal je alleen nog je smartphone moeten richten op het product dat je wil kopen, de app activeren, het juiste product selecteren uit het menu – bijvoorbeeld “mango”- en het toestel zal onmiddellijk een aanbeveling doen: hoog fructose gehalte dus kopen maar! Deze toepassing is gebaseerd op een nabij infrarood spectrofotometer die de hoeveelheid water, suiker, zetmeel, vet en proteïne in producten meet. Het systeem “kijkt” enkele centimeter onder het productoppervlak, wat betekent dat het ook kan detecteren of bijvoorbeeld het binnenste van een appel al aan het rotten is. Dunne verpakkingen vormen eveneens geen probleem daar het toestel hier gewoon doorheen kan meten.

RFID: van wijngaard tot glas

Straks, aan de feestdis, kan er al eens een speciaal wijntje van af. Maar is die wijn wel zo authentiek.als hij laat uitschijnen? Is hij wel van eengoed jaar? Welke weg heeft hij afgelegd en onder welke omstandigheden? Door met RFID technologie de hele trajectgeschiedenis automatisch van producent tot consument vast te leggen zouden we het allemaal te weten kunnen komen. Dat blijkt althans uit een Europees demonstratieproject, dat ook de meerwaarde van deze aanpak voor elke schakel in de keten uitzocht.

PicknPack-project, start van een doorgedreven automatisatie in de voedingsindustrie?!

  Robotica voor het uitvoeren van automatische processen zijn nog niet sterk doorgedrongen in de voedingsindustrie, omwille van een aantal technologische redenen. Het Europees PicknPack onderzoeksproject, tracht een aantal oplossingen te formuleren voor deze problemen waardoor het in de toekomst mogelijk moet worden om deze processen te introduceren in de productieketen zonder in te boeten aan kwaliteit voor de consument!

Optisch sensorsysteem voor het opsporen van fraude met olijfolie

  Het garanderen van voedselauthenticiteit is belangrijk voor hoge kwaliteitsproducten zoals extra ‘vierge’ olijfolie. Traditionele chemische technieken kunnen hiervoor ingeschakeld worden, maar deze zijn tijdrovend en kunnen enkel in een laboratorium omgeving uitgevoerd worden. Maar het kan ook eenvoudiger en directer met een optisch sensorsysteem dat gebaseerd is op diffuus licht absorptie spectroscopie en gebruik maakt van optische vezel technologie.

Hoe constant is het aroma van uw koffie?

Massaspectrometrie-gebaseerde elektronische neus is een snelle technologie, die met succes kan gebruikt worden om aromakwaliteitscontrole van gebrande koffie uit te voeren.

Glans van voedingsproducten: valt dat standaard te meten?

Voor bepaalde voedingsproducten is glans een belangrijke kwaliteitseigenschap.  Maar valt hun glans wel op een standaard manier te meten?  Er bestaan tal van commerciële glansmeters die typisch ontworpen werden voor glansmetingen van vlakke oppervlakken.  Deze kunnen dus toegepast worden op vlakke voedingsproducten.  Maar hoe zit dat dan met voedingsproducten die een gebogen of ongelijkmatig oppervlak hebben?  

Hoe vreemd is een vreemd voorwerp?

Wanneer een vreemd voorwerp wordt aangetroffen in een voedingsmiddel dan is het belangrijk om de oorsprong ervan te achterhalen. De vraag die daarbij als eerste rijst is: komt het van de producent of niet? In deze problematiek biedt hyperspectrale beeldverwerking mogelijkheden. De technologie laat niet enkel toe om tijdens het productieproces de meest uiteenlopende vreemde voorwerpen te detecteren, maar kan ook bijdragen om hun herkomst in kaart te brengen en zo kritische punten in de productielijn bloot te leggen.

Werp een blik op de toekomst voor de voedingindustrie

In-line analyseappartuur, 3D product scanning, snelle analysemethoden…kom ze ontdekken op de Flanders’ FOOD Technology Day! Op 13 november 2012 pakt Flanders’ FOOD in de Montil uit met de Flanders’ FOOD Technology day. Naast een rijk gevuld seminarie rond de thema’s Duurzaam beheer van energie & reststromen, automatisatie & robotisatie en nieuwe technologieën kan u als bezoeker ook kennis maken met de innovaties van uiteenlopende bedrijven en organisaties. Tot de beursstandhouders behoren ondermeer Inventech, Krohne, Sick, BRS, Büchi, Lavetan, Packo, Siemens, Festo, Vega, Spirotech, Fanuc, Wago Kontacttechnik, Cristeyns, inCT, SPX, ABB, ifm electronics, Gillain en KATHO. Dit event wordt georganiseerd in samenwerking met Sensors For Food, Vito en Agoria.

Voeding X-pedition op HET instrument: wat viel er te ontdekken?

Van 25 tot 28 september vond in Amsterdam de technologiebeurs HET instrument plaats. Net zoals de vorige editie in 2010 was deze beurs opgebouwd rond drie deelbeurzen, nl. Industriële Elektronica, Industriële Automatisering en Laboratorium Technologie. Per deelbeurs werd het thema uitgewerkt als een heuse ontdekkingstocht: X-plore Electronics, X-plore automation en X-plore laboratory. Binnen X-plore laboratory sloten we aan bij de Voeding X-pedition en binnen het X-plore automation luik ontdekten we interessante inline analyse apparatuur.

Glans sensoren

Het uitzicht van een voedingsproduct omvat alle visuele kenmerkende eigenschappen, waaronder glans, kleur, vorm, ruwheid, oppervlakte textuur en transparantie. Het uiterlijk van een levensmiddel is het resultaat van een complexe interactie van invallend licht, optische eigenschappen van het product en menselijke perceptie. Aangezien voedingsmiddelen dienen te voldoen aan de verwachtingen van de consument, is het uitzicht een van de belangrijkste commerciële eigenschappen.

Nieuwe generatie automatisatie voor de voedingsindustrie

Investeren in automatisatie biedt unieke mogelijkheden aan de voedingsindustrie om hun concurrentiepositie te verstevigen. Talrijke factoren zorgen er echter voor dat het productieproces van levensmiddelen niet eenvoudig valt te automatiseren. Machinebouwers hebben lang hun tanden stuk gebeten op de verscheidenheid in vormen van levensmiddelen, het fragiele karakter van de producten, de vereisten voor hygiënische ontwerp… Technologische innovaties zoals verbeterde en versnelde visiesystemen, de ontwikkeling van allerhande sensoren, intelligente sturingen en meer performanter software platformen kunnen hier verandering brengen.

Gewichtscontrole

Controleren van het gewicht van inkomende en uitgaande producten is cruciaal om een maximale productiviteit te bekomen. Gewichtscontrole ondersteunt de logistiek en voorraadopvolging, en optimaliseert het ideale gewicht van het af te leveren product. De meeste leveranciers leveren oplossingen variërend van zeer gevoelige labo analytische toestellen tot nog steeds gevoelige inline wegers die continue of discontinue producten op de transportband controleren.

Vocht metingen in het voedingsproduct

De hoeveelheid vocht vervat in voeding en grondstoffen is zeer belangrijk voor hun verwerking, kwaliteit en bewaring. De wettelijke verplichtingen voor voedingsproducten moeten ook in acht genomen worden. Het zich verzekeren van het juiste vochtinhoud in alle stadia van het productieproces vereisen een continu opvolgen van het product of van stalen hiervan. Klassieke vocht meetmethodes maken gebruik van een droogoven of een droogbalans. Hiervoor dienen de stalen tot op een zekere hoogte behandelt te worden waardoor een vertraging van enkele minuten tot soms enkele uren kan voorkomen.

Zware metalen in de voedingsindustrie

De technische omschrijving van zware metalen slaat op hun hoge dichtheid. Tot die categorie behoren lood, cadmium, kwik, arseen... Zelfs bij lage concentraties zijn ze zeer giftig. Er bestaan verscheidene technieken die in staat zijn om zware metalen te detecteren. Deze methoden verschillen in specificiteit, detectielimiet, nodige staalvoorbereiding en kostprijs. In dit document worden een aantal detectiemethoden opgelijst met een korte beschrijving van het meetprincipe en een verwijzing naar verdere informatie.

Visie Sensoren

  Visiesystemen of camera’s kunnen ingeschakeld worden om een proces continu visueel te controleren. Met behulp van software matige analyse kan bij elk product een identieke go/no go beslissing genomen worden ongeacht van de operator of de snelheid van de productlijn. In dit document wordt een overzicht aangeboden van de toepassingen van visie systemen en de verschillende leveranciers die de technologie aanbieden.

Continue samenstellingsbepaling van melkstromen met Vis/NIR spectroscopie: een kwestie van meten in reflectie?

In de zuivelindustrie is het belangrijk om de samenstelling van melk en melkproducten tijdens het productieproces op te volgen. Dit gebeurt veelal steekproefsgewijs, waarbij de stalen in het labo geanalyseerd worden. Continue, online metingen van de melkstromen zou verder kwaliteits- en productieoptimalisatie mogelijk maken. Vis/NIR spectroscopie met meting in reflectie blijkt hier potentieel te bieden.

Kwetsbare producten verpakken zonder overgewicht

Kwetsbare producten zoals champignons, aardbeien en kerstomaten worden best zo min mogelijk gemanipuleerd om de kwaliteit te behouden. Via de Multicorrector (TNG foodtechnology) kunnen verpakkingen met verse, kwetsbare producten automatisch op gewicht gebracht worden zodat het “weggeven” van teveel product tot een minimum beperkt wordt.

NIR-spectroscopie: neem de validatieprocedure eens onder de loep

  Nabij-infrarood (NIR) spectroscopie maakt snelle samenstellings- en kwaliteitsbepalingen van voedingsproducten mogelijk. De praktische implementatie ervan vereist evenwel dat men een kalibratievergelijking opstelt en de juistheid ervan valideert. De selectie van de juiste validatiestrategie is hierbij cruciaal.

Chip controleert fruitrijping

Een geminiaturiseerde single-chip sensor maakt de weg vrij voor het opvolgen van ethyleenconcentraties in fruit doorheen de supply chain. Deze ontwikkeling zou kunnen leiden tot een drastische vermindering van verliezen. Imec en Holst Centre demonstreren nu een single-chip elektrochemische sensor klein en goedkoop genoeg om te worden gebruikt in individuele fruit containers. Bovendien is de nieuwe sensor met een detectielimiet van 200-300 ppb voldoende gevoelig om de dure en de logge laboratoriumtoestellen te vervangen die momenteel gebruikt worden in fruit distributiecentra.

Een stap voorwaarts in de ontwikkeling van betaalbare RFID-tags voor retailverpakkingen

  Twee van de basisfuncties van verpakking zijn het beschermen van het product en het informeren van de consument. RFID (Radio Frequency Identification) levert een bijdrage aan de informatiefunctie van de verpakking. De ontwikkeling van dunne film RFID tags geprint op lage temperatuur, die werken volgens het ‘reader talks first’ principe, maakt de weg vrij voor de integratie van deze tags in de verpakking van op grote schaal geproduceerde retail producten.

Perazijnzuur sensoren

Perazijnzuur is een veelzijdig ontsmettingsmiddel en krachtig oxidatiemiddel gebruikt in uiteenlopende toepassingen in de voedingsindustrie. Het wordt gebruikt om apparatuur, pasteurs, tanks, pijpleidingen, verdampers, vulstoffen en contact oppervlakken te ontsmetten in voedselverwerkende bedrijven zoals, zuivelfabrieken, brouwerijen en wijngaarden. In veel gevallen wordt perazijnzuur verkozen boven chloor omdat het geen giftige bijproducten vormt of de smaak van het product beïnvloedt.

Kolonies tellen én identificeren met hyperspectrale beeldvorming

  Het tellen van bacteriekolonies op agar platen is één van de meest gebruikte procedures in microbiële labo’s voor het monitoren van onder meer voedselkwaliteit en voedselveiligheid. Deze techniek laat toe het besmettingniveau van een levensmiddel door bacteriën, gisten en schimmels te bepalen. Recent onderzoek van Imec o.l.v. Bart Masschelein (Bart.Masschelein@imec.be) bewijst het potentieel van hyperspectrale beeldvorming als automatische kolonieteller én voor identificatie van de aanwezige bacteriën.

De koude keten in real-time opvolgen

In de supply chain van verse, koelverse of diepgevroren voedingsproducten is het belangrijk om de temperatuur in de verschillende schakels van de keten continu te registreren. Draadloze monitoring technologie laat toe om deze keten actief op te volgen zodat men snel kan bijsturen indien het fout dreigt te gaan.

Fruit van onberispelijke kwaliteit met hyperspectrale beeldverwerking

  Detectie van oppervlaktedefecten is de meest verspreide applicatie van beeldverwerking bij de inspectie van groenten en fruit. Hyperspectrale camera’s combineren spectroscopie en hoge resolutie beeldverwerking en introduceren zo nieuwe mogelijkheden voor on-line kwaliteitsmonitoring in de voedingsindustrie. Recent onderzoek toont aan dat hyperspectrale beeldverwerking uitermate geschikt is voor de detectie van schilbeschadigingen bij sinaasappelen.

Schimmel contaminaties detecteren aan de lopende band

  Schimmels die landbouwproducten contamineren dienen in een zo vroeg mogelijk stadium uit de voedselketen geweerd te worden. Dat geldt zeker voor mycotoxine producende exemplaren. Laat nu net deze laatste te detecteren vallen door hun fluorescerende eigenschappen bij bepaalde golflengten. Recente innovaties in cameratechnologie en beeldverwerking maken het mogelijk om dit principe aan de lopende band te kunnen toepassen.

Temperatuurlogging in de koudeketen

Het monitoren van het temperatuursverloop van de productie en het transport van voedingsmiddelen is een onvermijdelijke taak. Dit dient te gebeuren voor wettelijke redenen, op vraag van klanten, om de kwaliteit van de producten te garanderen, snel problemen op te lossen en het energieverbruik te optimaliseren. Er bestaan echter vele types temperatuursensoren met elk hun voor- en nadelen beschikbaar bij verschillende leveranciers.

Hygiënescreening kippenkarkassen automatiseren via innovatief visiesysteem

Tijdens het slachtproces kunnen bacteriën uit de krop en het darmkanaal van de kip op het karkas terecht komen. Een doorgedreven hygiënescreening is dus noodzakelijk. De huidige snelle proceslijnen vereisen een snel, online, automatisch detectiesysteem. 

Een hyperspectrale kijk op vleeskwaliteit

Hyperspectrale beeldverwerking biedt een waardevol alternatief voor de conventionele tijdrovende methoden voor de evaluatie van vleeskwaliteit.

Nieuw type sensor volgt reologische kwaliteit op tijdens productieprocessen

Zowel vanuit kwaliteitsoogpunt als voor processingoptimalisatie hebben voedingsbedrijven baat bij het opvolgen van de reologische kenmerken van hun (tussen)producten.  Vanwege hun complexiteit worden reologische metingen echter vaak niet ofwel via al te empirische alternatieven uitgevoerd.  In deze optiek zou het zogenaamde Foodtexture Puff Device echter wel eens letterlijk en figuurlijk voor een verfrissend nieuwe wind kunnen zorgen. 

Robotgrijpers pakken het zachtjes aan

Het toepassen van robots in de voedingsindustrie vraagt om aangepaste robotgrijpers.  Zo zijn de klassieke harde robotledematen niet geschikt om breekbare of delicate voedingsproducten te hanteren.  Enkele innovaties weten het echter anders aan te pakken.