Project Optische vezel biosensor

Printervriendelijke versieSend by email

In het kader van het Intelligence For Food project werd de Optische Vezel Biosensor, ontwikkeld aan de onderzoeksgroep MeBioS van de K.U.Leuven, geïdentificeerd als een zeer beloftevol innovatief sensorsysteem voor detectie van bijvoorbeeld (verborgen) allergenen, GMOs en DNA van micro-organismen en virussen.  Het is een biosensor systeem van de volgende generatie die het potentieel heeft om snellere, kwantitatief accuratere, kostprijsbewuste kwaliteitscontroles toe te laten op de productiesite van voedingsbedrijven zelf.  Het systeem is geschikt om grondstoffen, tussenproducten, eindproducten, productieprocessen en reinigingsprocessen meervoudig (multiplex) te screenen op verschillende specifieke bio-moleculen en micro-organismen tegen een betaalbare prijs.  Het kan daarbij gaan om allergenen, toxines, proteïnen, bacteriën, virussen, GMO, etc. Momenteel staat er een prototype ter beschikking dat in het project zal aangewend worden voor demonstraties, praktijktesten, verdere kennisopbouw, optimalisatieonderzoek en validatie in samenwerking met deelnemende bedrijven. De huidige courante technieken (ELISA systemen, qPCR) zullen hierbij als referentie gebruikt worden.  Het validatietraject combineert technische evaluaties (gevoeligheid, detectielimiet, stabiliteit en mate van staalvoorbereiding) met kosten-baten analyses en kennisoverdracht over allergeen, toxine, GMO en micro-organismen detectietechnieken voor de levensmiddelenindustrie. 

 

Binen dit project werden vier onderzoekslijnen gedefinieerd:

1. allergenen: selderij en knolselderallergeen

2. allergenen: melkeiwitten

3. pathogenen: modelcase Salmonella

4. mycotoxines: modelcase ochratoxine A

Uitvoerder: MeBioS-K.U.Leuven

Waarom deelnemen: Haalbaarheidstesten voor screening van specifieke allergenen, toxines, bacteriën, virussen, proteïnen, GMOs op uw grondstoffen, tussenproducten, eindproducten en/of processen (inclusief reinigingsprocessen) zijn mogelijk, gevolgd door verdere optimalisatie op maat van uw noden.  Na validatie wordt grondig advies bij implementatie voorzien.