intelligente verpakking

Principe

Intelligente verpakkingen geven informatie over de eigenschappen/de conditie van het verpakte levensmiddel tijdens transport/bewaring.

De meest toegepaste intelligente verpakkingen  zijn indicatoren verwerkt in labels, tabletten en folie, waaronder:

Schokindicatoren
Deze indicatore geven aan of producten tijdens het transport aan schokken (van een vooral bepaald aantal G-krachten) onderhevig zijn geweest. Meestal gaat het om types de bij schokken het label doen verkleuren.

Kantelindicatoren
Sommige producten zijn gevoelig aan kanteling tijdens het transport. meestal gaat het om buisjes met zalnf of poeder dat bij kantelen verschuift, zonder terug te keren.

Potentieel

Voordelen

  • Reductie (logistieke) kostprijs
  • Lager voorraadniveau
  • Hogere beschikbaarheidproduten
  • Minder verlies etenswaren door mogelijkheid tot tijdig ingrijpen bij 'alarmsignalen'

Uitdagingen - Toekomst
De meeste intelligente verpakkingen zijn momenteel uitegerust met chemische of mechanische indicatoren. Momenteel worden deze meestal visueel uitgelezen, is door de aard van de indicatoren digitale dataverwerking en automatische waarschuwing via draadloze data-overdracht (wifi, actieve rfid) nog verre van vanzelfsprekend en dus zeer duur.

Dezelfde sensoren zijn ook te maken met de nieuwste micro-elektronica technieken. Deze hebben een aantal grote voordelen:

Welke verpakking is intelligent?

Intelligente verpakkingen verstrekken de gebruiker informatie over de inhoud en laten dat weten aan de hand van diverse technologieën. Een huidige stand van zake...

Links

Pack4Food

Consortium bestaande uit kenniscentra, netwerkorganisaties en bedrijven, opgericht in het kader van het IWT-TD-project "innoveren via de verpakking van levensmiddelen".

 "Intelligente verpakkingen bieden ongekende mogelijkheden"
 Artikel  Food Industry september 2007
 Vil series:intelligente verpakkingen
Publicatie over 'intelligente verpakkingen' en hun relevantie voor de logistieke sector in het algemeen
   
   

Inhoud syndiceren